Volgens de HACCP-regelgeving voor de horeca moeten er verschillende zaken omtrent de voedselveiligheid worden bijgehouden. Het gaat hierbij om de maatregelen die genomen worden om bedreigingen voor de gezondheid te voorkomen, de controles die uitgevoerd worden en de resultaten van die controles. In de praktijk kosten deze handelingen veel tijd en met name ook een hoop administratie. Zou het niet fijn zijn om de administratie van deze HACCP-taken te vereenvoudigen, zodat dit de keukenmedewerkers een hoop tijd en moeite bespaart?

Eenvoudige en altijd inzichtelijke registratie

Horeko biedt een laagdrempelig keukenmanagementsysteem als oplossing voor twee van de grootste problemen binnen een horecabedrijf: communicatie en registratie. Doordat het regelmatig ontbreekt aan structuur in de registratie van HACCP-taken ontstaat er veel miscommunicatie tussen de verschillende teams. Dit kan eenvoudig opgelost worden door de registratie van HACCP-processen te digitaliseren. Hierdoor werken alle teams met dezelfde centrale database en is de informatie over taken altijd inzichtelijk.

Digitale HACCP-checklist

Het keukenmanagementsysteem van Horeko zorgt ervoor dat er continu een overzichtelijke en actuele lijst met nog uit te voeren HACCP-taken getoond wordt in de keuken. Deze lijst kan worden aangevuld met uitleg en vereiste controles. Zo weet iedere keukenmedewerker exact welke taken wanneer uitgevoerd moeten worden. Afgehandelde taken worden geregistreerd op naam en zijn eenvoudig terug te vinden in de taakhistorie. Alle gegevens over afgehandelde taken zijn op ieder moment beschikbaar voor controles door het management of keuringsinstanties.

Eenvoudige THT-registratie

Een belangrijk onderdeel van de HACCP voor de horeca is de registratie van de houdbaarheid van voedingsmiddelen. Om ook hierover onduidelijkheden te voorkomen, kun je eenvoudig THT-stickers printen voor alle ingrediënten en halfproducten. Deze THT-stickers worden automatisch berekend op basis van de houdbaarheidsperiode die je zelf eenmalig invoert in de backoffice.

Voordelen

Wil jij ook veel tijd besparen door meer structuur in je HACCP-registratie? Onze specialisten laten je graag de mogelijkheden van HACCP-registratie en alle ander handige functies van Horeko Hospitality zien.